Contact

Headoffice – Bangkok

Charn Paiboon Trading (1972) Company Limited
94 Akarnsongkraw Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120.
Tel.          (66)02-2855795 (auto run 20 numbers)
Fax          (66)02-2874422, 02-2874433
Email      marketing@charnpaiboon.com
FB            fb.com/Rasland-112406480164880
Line         @Rasland


สำนักงานใหญ่ – กรุงเทพฯ

บริษัท ชาญไพบูลย์ เทรดดิ้ง (1972) จำกัด
94 ถนนอาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร           (66)02-2855795 (อัตโนมัติ 20 เลขหมาย)
แฟกซ์      (66)02-2874422, 02-2874433
อีเมล        marketing@charnpaiboon.com
FB            fb.com/Rasland-112406480164880
Line         @Rasland

Services

บริการติดตั้ง

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1. การรับประกัน จะต้องมีหลักฐานการซื้อ หรือ ใบเสร็จ โดยทางบริษัทฯ ขอตรวจสอบโดยนับวันซื้อขายเป็นสำคัญ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถให้เงื่อนไขการรับประกันสินค้าได้ หากไม่มีเอกสารดังกล่าว
2. การรับประกันสินค้า จะรับประกันฉพาะสินค้าที่อยู่ในสภาพการใช้งานปกติ หากมีตำหนิ ชำรุด ร้าว ตกพื้น หรือ สภาพภายนอกอยู่ในสภาพที่ใช้งานไม่ได้ ทางบริษัทฯ ถือว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
3. การรับประกันสินค้า จะรับประกันเฉพาะชิ้นส่วนที่แจ้ง เช่น ก๊อกน้ำ จะรับประกันเฉพาะวาล์วก๊อกน้ำไม่รั่วซึม ดังนั้นการรับประกันจะเป็นการเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนที่รับประกันนั้น ๆ
4. การรับประกัน ไม่ครอบคลุมถึงการถอดสินค้า รื้อถอน หรือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆที่เกิดขึ้น จากสินค้า
5. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุม ถึงค่าความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากตัวสินค้า
6. การับประกันสินค้า จะไม่ครอบคลุมในกรณีที่สินค้ามีการถูกดัดแปลง ติดตั้งไม่ถูกต้อง ความเสียหายจากการขนส่ง การรักษาสภาพสินค้าที่ไม่ถูกวิธี หรือ ความผุกร่อน ของวัสดุชิ้นส่วนของสินค้า
7. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมหากมีวัตถุปลอมแปลง เข้าไปติดในสินค้า แล้วสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้น เช่น ตะกอน ตะกรัน กรวด ทราย เศษฝุ่น เศษท่อน้ำ
คำแนะนำในการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์
– ไม่ทำสินค้าให้เกิดความเสียหายอื่น ๆ นอกจากการใช้งานปกติ เช่นไม่ทำตก ไม่งัดหรือโยกสินค้าแรงๆ
– ทำความสะอาดสินค้าโดยการใช้ผ้านุ่มๆชุบน้ำหมาดๆแล้วเช็ดให้แห้ง
– ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด ในการทำความสะอาด เนื่องจากผิวของสินค้าจะเสียหายได้
– ห้ามใช้แปรง วัสดุแข็ง หยาบ ห้ามใช้ฝอยขัดทำความสะอาด ขัดหรือถู บนตัวสินค้า ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับผิวของสินค้าได้

ข้อแนะนำในการติดตั้ง
สำหรับ การติดตั้ง ก๊อกน้ำ วาล์วเปิดปิดน้ำ ฝักบัว และ ชุดสายฉีดชำระ
·สำหรับการติดตั้งใหม่ ให้ไล่ฝุ่น เศษทราย เศษท่อ ออกจากท่อน้ำก่อนติดตั้งสินค้า โดยปล่อยน้ำให้ไหลออกจากท่อนาน 1 นาที เพื่อให้แรงน้ำพัดพาเศษละอองต่างๆ ออกจากท่อน้ำ มิเช่นนั้นสิ่งสกปรกจำเข้าไปภายในสินค้าและสร้างความเสียหายได้ หากตรวจพบเศษละอองต่างๆในสินค้า จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน