Charnpaiboon Logo

Tubos

79CR400

วาล์วฝังกำแพง

Info: TUBOS
Price: 3,499 baht.

79CR572

ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำร้อน-เย็น งวงโค้งสูง

Info: TUBOS
Price: 10,929 baht.

79CR501

ก๊อกซิ้งค์ผสมน้ำร้อน-เย็น ออกกำแพง

Info: TUBOS
Price: 7,859 baht.

79CR109

ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับอ่างอาบน้ำ 5 รูก๊อก ขึ้นจากอ่าง

Info: TUBOS
Price: 26,629 baht.

79CR001

ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับลงอ่าง

Info: TUBOS
Price: 12,519 baht.

79CR511

ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น สำหรับยืนอาบ

Info: TUBOS
Price: 7,429 baht.

79CR207

ก๊อกผสมน้ำร้อน-เย็น 3 รูก๊อก ออกจากกำแพง

Info: TUBOS
Price: 9,909 baht.

79CR214

ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น 3 รูก๊อก เซ็นเตอร์ 8" พร้อมป๊อปอัพ

Info: TUBOS
Price: 12,779 baht.

79CR251

ก๊อกปัสสาวะหญิง(บิเด้)รูเดียวผสมน้ำร้อน-เย็น

Info: TUBOS
Price: 10,929 baht.

79CR306

ก๊อกปัสสาวะหญิง(บิเด้)ผสมน้ำร้อน-เย็น เซ็นเตอร์ 8"

Info: TUBOS
Price: 6,989 baht.

79CR250

ก๊อกล้างหน้าผสมน้ำร้อน-เย็น พร้อมป๊อปอัพ

Info: TUBOS
Price: 11,049 baht.